სამაჯურები

თეთრი ოქროს

აღწერა

სამკაული 1554

ფასი: 2763 ლარი

ახალი ფასი: 1796 ლარი

აღწერა

სამკაული 1553

ფასი: 2554 ლარი

ახალი ფასი: 1601 ლარი

აღწერა

სამკაული 1552

ფასი: 3855 ლარი

ახალი ფასი: 2506 ლარი

აღწერა

სამკაული 1439

ფასი: 7872 ლარი

ახალი ფასი: 5117 ლარი

აღწერა

სამკაული 1429

ფასი: 5914 ლარი

ახალი ფასი: 3845 ლარი

აღწერა

სამკაული 1427

ფასი: 4252 ლარი

ახალი ფასი: 2764 ლარი

აღწერა

სამკაული 1425

ფასი: 3849 ლარი

ახალი ფასი: 2502 ლარი

აღწერა

სამკაული 1423

ფასი: 4232 ლარი

ახალი ფასი: 2751 ლარი

აღწერა

სამკაული 1420

ფასი: 4252 ლარი

ახალი ფასი: 2764 ლარი

აღწერა

სამკაული 1418

ფასი: 3772 ლარი

ახალი ფასი: 2452 ლარი

აღწერა

სამკაული 1416

ფასი: 6223 ლარი

ახალი ფასი: 4045 ლარი

აღწერა

სამკაული 1414

ფასი: 4232 ლარი

ახალი ფასი: 2751 ლარი

აღწერა

სამკაული 1336

ფასი: 8240 ლარი

ახალი ფასი: 5356 ლარი

აღწერა

სამკაული 1333

ფასი: 3052 ლარი

ახალი ფასი: 1984 ლარი

აღწერა

სამკაული 1279

ფასი: 4942 ლარი

ახალი ფასი: 3213 ლარი

აღწერა

სამკაული 1274

ფასი: 2747 ლარი

ახალი ფასი: 1786 ლარი

აღწერა

სამკაული 1270

ფასი: 3168 ლარი

ახალი ფასი: 2060 ლარი

აღწერა

სამკაული 1149

ფასი: 5687 ლარი

ახალი ფასი: 3697 ლარი

აღწერა

სამკაული 1128

ფასი: 3168 ლარი

ახალი ფასი: 2060 ლარი

აღწერა

სამკაული 1126

ფასი: 2864 ლარი

ახალი ფასი: 1862 ლარი

აღწერა

სამკაული 1125

ფასი: 3258 ლარი

ახალი ფასი: 2118 ლარი

აღწერა

სამკაული 1122

ფასი: 4832 ლარი

ახალი ფასი: 3141 ლარი

აღწერა

სამკაული 1121

ფასი: 5988 ლარი

ახალი ფასი: 3893 ლარი

აღწერა

სამკაული 1120

ფასი: 8852 ლარი

ახალი ფასი: 5754 ლარი

აღწერა

სამკაული 1119

ფასი: 9052 ლარი

ახალი ფასი: 5884 ლარი

აღწერა

სამკაული 1118

ფასი: 9002 ლარი

ახალი ფასი: 5852 ლარი

აღწერა

სამკაული 1117

ფასი: 10408 ლარი

ახალი ფასი: 6766 ლარი

აღწერა

სამკაული 1116

ფასი: 6992 ლარი

ახალი ფასი: 4545 ლარი

აღწერა

სამკაული 1115

ფასი: 7495 ლარი

ახალი ფასი: 4872 ლარი

აღწერა

სამკაული 1114

ფასი: 12517 ლარი

ახალი ფასი: 8136 ლარი