სამაჯურები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 1556

სამკაული 1555

აღწერა

სამკაული 1552

ფასი: 3855 ლარი

ახალი ფასი: 2506 ლარი

აღწერა

სამკაული 1551

ფასი: 3450 ლარი

ახალი ფასი: 2243 ლარი

სამკაული 1518

აღწერა

სამკაული 1516

ფასი: 7717 ლარი

ახალი ფასი: 5017 ლარი

აღწერა

სამკაული 1440

ფასი: 6017 ლარი

ახალი ფასი: 3912 ლარი

აღწერა

სამკაული 1439

ფასი: 7872 ლარი

ახალი ფასი: 5117 ლარი

აღწერა

სამკაული 1438

ფასი: 9452 ლარი

ახალი ფასი: 6144 ლარი

აღწერა

სამკაული 1437

ფასი: 4272 ლარი

ახალი ფასი: 2777 ლარი

აღწერა

სამკაული 1435

ფასი: 3728 ლარი

ახალი ფასი: 2424 ლარი

აღწერა

სამკაული 1433

ფასი: 4235 ლარი

ახალი ფასი: 2753 ლარი

აღწერა

სამკაული 1431

ფასი: 5870 ლარი

ახალი ფასი: 3816 ლარი

აღწერა

სამკაული 1417

ფასი: 5937 ლარი

ახალი ფასი: 3860 ლარი

აღწერა

სამკაული 1415

ფასი: 5870 ლარი

ახალი ფასი: 3816 ლარი

აღწერა

სამკაული 1413

ფასი: 4008 ლარი

ახალი ფასი: 2606 ლარი

აღწერა

სამკაული 1412

ფასი: 4235 ლარი

ახალი ფასი: 2753 ლარი

სამკაული 1352

აღწერა

სამკაული 1351

ფასი: 418 ლარი

ახალი ფასი: 272 ლარი

სამკაული 1350

სამკაული 1349

სამკაული 1348

სამკაული 1347

სამკაული 1346

სამკაული 1345

სამკაული 1344

სამკაული 1343

აღწერა

სამკაული 1342

ფასი: 317 ლარი

ახალი ფასი: 207 ლარი

სამკაული 1341

აღწერა

სამკაული 1340

ფასი: 347 ლარი

ახალი ფასი: 226 ლარი