სამაჯურები

თეთრი ოქროს

სამკაული 062

სამკაული 060

სამკაული 059

სამკაული 058

სამკაული 055

სამკაული 050

სამკაული 026

სამკაული 103

სამკაული 82

სამკაული 81