სამაჯურები

თეთრი ოქროს

სამკაული 2151

სამკაული 2145

სამკაული 2143

სამკაული 2142

სამკაული 2140

სამკაული 2138

სამკაული 2137

სამკაული 2133

სამკაული 2132

სამკაული 1953

სამკაული 1950

სამკაული 1927

სამკაული 1926

სამკაული 1803

აღწერა

სამკაული 1554

აღწერა

სამკაული 1553

აღწერა

სამკაული 1552

აღწერა

სამკაული 1439

აღწერა

სამკაული 1429

აღწერა

სამკაული 1427

აღწერა

სამკაული 1425

აღწერა

სამკაული 1423

აღწერა

სამკაული 1420

აღწერა

სამკაული 1418

აღწერა

სამკაული 1416

აღწერა

სამკაული 1414

აღწერა

სამკაული 1336

აღწერა

სამკაული 1333

აღწერა

სამკაული 1279

აღწერა

სამკაული 1274