სამაჯურები

თეთრი ოქროს

სამკაული 2942

სამკაული 2941

სამკაული 2940

სამკაული 2939

სამკაული 2882

სამკაული 2871

სამკაული 2870

სამკაული 2869

სამკაული 2868

სამკაული 2867

სამკაული 2866

სამკაული 2862

სამკაული 2761

სამკაული 2759

სამკაული 2758

სამკაული 2757

სამკაული 2756

სამკაული 2745

სამკაული 2744

სამკაული 2743

სამკაული 2742

სამკაული 2741

სამკაული 2740

სამკაული 2704

სამკაული 2700

სამკაული 2535

სამკაული 2533

სამკაული 2532

სამკაული 2387

სამკაული 2199