ყელსაბამები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 1563

სამკაული 1562

სამკაული 1561

სამკაული 1560

სამკაული 1549

აღწერა

სამკაული 1548

ფასი: 907 ლარი

ახალი ფასი: 590 ლარი

აღწერა

სამკაული 1545

ფასი: 537 ლარი

ახალი ფასი: 350 ლარი

აღწერა

სამკაული 1515

ფასი: 1249 ლარი

ახალი ფასი: 812 ლარი

აღწერა

სამკაული 1513

ფასი: 1249 ლარი

ახალი ფასი: 812 ლარი

აღწერა

სამკაული 1498

ფასი: 1757 ლარი

ახალი ფასი: 1143 ლარი

აღწერა

სამკაული 1495

ფასი: 1729 ლარი

ახალი ფასი: 1124 ლარი

აღწერა

სამკაული 1492

ფასი: 2494 ლარი

ახალი ფასი: 1622 ლარი

აღწერა

სამკაული 1490

ფასი: 1735 ლარი

ახალი ფასი: 1128 ლარი

აღწერა

სამკაული 1450

ფასი: 1173 ლარი

ახალი ფასი: 763 ლარი

აღწერა

სამკაული 1449

ფასი: 1007 ლარი

ახალი ფასი: 655 ლარი

აღწერა

სამკაული 1448

ფასი: 1230 ლარი

ახალი ფასი: 800 ლარი

სამკაული 1447

აღწერა

სამკაული 1446

ფასი: 969 ლარი

ახალი ფასი: 630 ლარი

აღწერა

სამკაული 1445

ფასი: 974 ლარი

ახალი ფასი: 634 ლარი

აღწერა

სამკაული 1444

ფასი: 964 ლარი

ახალი ფასი: 627 ლარი

აღწერა

სამკაული 1443

ფასი: 1308 ლარი

ახალი ფასი: 851 ლარი

აღწერა

სამკაული 1442

ფასი: 1449 ლარი

ახალი ფასი: 942 ლარი

აღწერა

სამკაული 1441

ფასი: 1480 ლარი

ახალი ფასი: 962 ლარი

აღწერა

სამკაული 1436

ფასი: 13808 ლარი

ახალი ფასი: 8976 ლარი

აღწერა

სამკაული 1411

ფასი: 778 ლარი

ახალი ფასი: 506 ლარი

აღწერა

სამკაული 1410

ფასი: 885 ლარი

ახალი ფასი: 576 ლარი

აღწერა

სამკაული 1409

ფასი: 1582 ლარი

ახალი ფასი: 1029 ლარი

აღწერა

სამკაული 1408

ფასი: 632 ლარი

ახალი ფასი: 411 ლარი

აღწერა

სამკაული 1407

ფასი: 1643 ლარი

ახალი ფასი: 1068 ლარი

აღწერა

სამკაული 1390

ფასი: 480 ლარი

ახალი ფასი: 312 ლარი