ყელსაბამები

თეთრი ოქროს

სამკაული 1563

სამკაული 1562

აღწერა

სამკაული 1441

ფასი: 1480 ლარი

ახალი ფასი: 962 ლარი

აღწერა

სამკაული 1388

ფასი: 1002 ლარი

ახალი ფასი: 652 ლარი

აღწერა

სამკაული 1385

ფასი: 937 ლარი

ახალი ფასი: 610 ლარი

აღწერა

სამკაული 1371

ფასი: 549 ლარი

ახალი ფასი: 357 ლარი

აღწერა

სამკაული 1363

ფასი: 513 ლარი

ახალი ფასი: 334 ლარი

აღწერა

სამკაული 1361

ფასი: 605 ლარი

ახალი ფასი: 394 ლარი

აღწერა

სამკაული 1357

ფასი: 775 ლარი

ახალი ფასი: 504 ლარი

აღწერა

სამკაული 1356

ფასი: 2092 ლარი

ახალი ფასი: 1360 ლარი

აღწერა

სამკაული 1332

ფასი: 574 ლარი

ახალი ფასი: 374 ლარი

აღწერა

სამკაული 1331

ფასი: 1909 ლარი

ახალი ფასი: 1241 ლარი

აღწერა

სამკაული 1330

ფასი: 767 ლარი

ახალი ფასი: 499 ლარი

აღწერა

სამკაული 1328

ფასი: 585 ლარი

ახალი ფასი: 381 ლარი

აღწერა

სამკაული 1326

ფასი: 652 ლარი

ახალი ფასი: 424 ლარი

აღწერა

სამკაული 1320

ფასი: 1449 ლარი

ახალი ფასი: 942 ლარი

აღწერა

სამკაული 1318

ფასი: 362 ლარი

ახალი ფასი: 236 ლარი

აღწერა

სამკაული 1065

ფასი: 62958 ლარი

ახალი ფასი: 31480 ლარი

აღწერა

სამკაული 1064

ფასი: 7577 ლარი

ახალი ფასი: 3789 ლარი

აღწერა

სამკაული 1056

ფასი: 8673 ლარი

ახალი ფასი: 4337 ლარი

აღწერა

სამკაული 1055

ფასი: 2137 ლარი

ახალი ფასი: 1069 ლარი

აღწერა

სამკაული 1052

ფასი: 8797 ლარი

ახალი ფასი: 4399 ლარი

აღწერა

სამკაული 1023

ფასი: 11482 ლარი

ახალი ფასი: 5741 ლარი

აღწერა

სამკაული 1000

ფასი: 17964 ლარი

ახალი ფასი: 8982 ლარი

აღწერა

სამკაული 999

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 19014 ლარი

აღწერა

სამკაული 998

ფასი: 9580 ლარი

ახალი ფასი: 4790 ლარი

აღწერა

სამკაული 995

ფასი: 7534 ლარი

ახალი ფასი: 3767 ლარი

აღწერა

სამკაული 993

ფასი: 13392 ლარი

ახალი ფასი: 6696 ლარი

აღწერა

სამკაული 979

ფასი: 19013 ლარი

ახალი ფასი: 9507 ლარი

აღწერა

სამკაული 978

ფასი: 7559 ლარი

ახალი ფასი: 3780 ლარი