ყელსაბამები

თეთრი ოქროს

სამკაული 3948

სამკაული 3908

სამკაული 3733

სამკაული 3732

სამკაული 3731

სამკაული 3730

სამკაული 3729

სამკაული 3724

სამკაული 3723

სამკაული 3715

სამკაული 3714

სამკაული 3713

სამკაული 3712

სამკაული 3711

სამკაული 3710

სამკაული 3707

სამკაული 3706

სამკაული 3704

სამკაული 3702

სამკაული 3701

სამკაული 3696

სამკაული 3695

სამკაული 3694

სამკაული 3692

სამკაული 3684

სამკაული 3683

სამკაული 3680

სამკაული 3679

სამკაული 3670

სამკაული 3669