საყურეები

თეთრი ოქროს

სამკაული 1559

აღწერა

სამკაული 1541

ფასი: 1540 ლარი

ახალი ფასი: 1001 ლარი

აღწერა

სამკაული 1539

ფასი: 1880 ლარი

ახალი ფასი: 1222 ლარი

აღწერა

სამკაული 1481

ფასი: 1283 ლარი

ახალი ფასი: 834 ლარი

აღწერა

სამკაული 1480

ფასი: 2817 ლარი

ახალი ფასი: 1832 ლარი

აღწერა

სამკაული 1479

ფასი: 2734 ლარი

ახალი ფასი: 1778 ლარი

აღწერა

სამკაული 1472

ფასი: 1992 ლარი

ახალი ფასი: 1295 ლარი

აღწერა

სამკაული 1386

ფასი: 1789 ლარი

ახალი ფასი: 1163 ლარი

აღწერა

სამკაული 1383

ფასი: 2148 ლარი

ახალი ფასი: 1397 ლარი

აღწერა

სამკაული 1296

ფასი: 552 ლარი

ახალი ფასი: 359 ლარი

აღწერა

სამკაული 1295

ფასი: 352 ლარი

ახალი ფასი: 229 ლარი

აღწერა

სამკაული 1294

ფასი: 293 ლარი

ახალი ფასი: 191 ლარი

აღწერა

სამკაული 1286

ფასი: 629 ლარი

ახალი ფასი: 409 ლარი

აღწერა

სამკაული 1285

ფასი: 527 ლარი

ახალი ფასი: 343 ლარი

აღწერა

სამკაული 1284

ფასი: 717 ლარი

ახალი ფასი: 466 ლარი

აღწერა

სამკაული 1283

ფასი: 527 ლარი

ახალი ფასი: 343 ლარი

აღწერა

სამკაული 1280

ფასი: 1214 ლარი

ახალი ფასი: 790 ლარი

აღწერა

სამკაული 1261

ფასი: 2003 ლარი

ახალი ფასი: 1302 ლარი

აღწერა

სამკაული 1259

ფასი: 2462 ლარი

ახალი ფასი: 1601 ლარი

აღწერა

სამკაული 1257

ფასი: 2135 ლარი

ახალი ფასი: 1388 ლარი

აღწერა

სამკაული 1246

ფასი: 1697 ლარი

ახალი ფასი: 1104 ლარი

აღწერა

სამკაული 1244

ფასი: 2812 ლარი

ახალი ფასი: 1828 ლარი

აღწერა

სამკაული 1240

ფასი: 2067 ლარი

ახალი ფასი: 1344 ლარი

აღწერა

სამკაული 1238

ფასი: 2217 ლარი

ახალი ფასი: 1442 ლარი

აღწერა

სამკაული 1137

ფასი: 2155 ლარი

ახალი ფასი: 1401 ლარი

აღწერა

სამკაული 1066

ფასი: 17993 ლარი

ახალი ფასი: 8997 ლარი

აღწერა

სამკაული 1065

ფასი: 62958 ლარი

ახალი ფასი: 31480 ლარი

აღწერა

სამკაული 1064

ფასი: 7577 ლარი

ახალი ფასი: 3789 ლარი

აღწერა

სამკაული 1063

ფასი: 4362 ლარი

ახალი ფასი: 2181 ლარი

აღწერა

სამკაული 1062

ფასი: 3087 ლარი

ახალი ფასი: 1544 ლარი