საყურეები

თეთრი ოქროს

აღწერა

სამკაული 871

ფასი: 1043 ლარი

ახალი ფასი: 522 ლარი

აღწერა

სამკაული 866

ფასი: 905 ლარი

ახალი ფასი: 453 ლარი

აღწერა

სამკაული 846

ფასი: 1734 ლარი

ახალი ფასი: 867 ლარი

აღწერა

სამკაული 835

ფასი: 1237 ლარი

ახალი ფასი: 619 ლარი

სამკაული 832

აღწერა

სამკაული 829

ფასი: 3217 ლარი

ახალი ფასი: 1609 ლარი

აღწერა

სამკაული 828

ფასი: 2797 ლარი

ახალი ფასი: 1399 ლარი

აღწერა

სამკაული 791

ფასი: 760 ლარი

ახალი ფასი: 380 ლარი

აღწერა

სამკაული 789

ფასი: 1500 ლარი

ახალი ფასი: 750 ლარი

აღწერა

სამკაული 788

ფასი: 827 ლარი

ახალი ფასი: 414 ლარი

აღწერა

სამკაული 786

ფასი: 652 ლარი

ახალი ფასი: 326 ლარი

აღწერა

სამკაული 779

ფასი: 1547 ლარი

ახალი ფასი: 774 ლარი

აღწერა

სამკაული 777

ფასი: 2229 ლარი

ახალი ფასი: 1115 ლარი

აღწერა

სამკაული 745

ფასი: 2133 ლარი

ახალი ფასი: 1067 ლარი

აღწერა

სამკაული 743

ფასი: 905 ლარი

ახალი ფასი: 453 ლარი

აღწერა

სამკაული 740

ფასი: 5873 ლარი

ახალი ფასი: 2937 ლარი

აღწერა

სამკაული 735

ფასი: 1814 ლარი

ახალი ფასი: 907 ლარი

აღწერა

სამკაული 720

ფასი: 767 ლარი

ახალი ფასი: 384 ლარი

აღწერა

სამკაული 689

ფასი: 2864 ლარი

ახალი ფასი: 1432 ლარი

აღწერა

სამკაული 649

ფასი: 4032 ლარი

ახალი ფასი: 2016 ლარი

აღწერა

სამკაული 631

ფასი: 1048 ლარი

ახალი ფასი: 524 ლარი

აღწერა

სამკაული 548

ფასი: 24969 ლარი

ახალი ფასი: 12485 ლარი

აღწერა

სამკაული 547

ფასი: 11973 ლარი

ახალი ფასი: 5987 ლარი

აღწერა

სამკაული 544

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 19014 ლარი

აღწერა

სამკაული 543

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 18039 ლარი

აღწერა

სამკაული 541

ფასი: 62958 ლარი

ახალი ფასი: 31480 ლარი

აღწერა

სამკაული 537

ფასი: 11610 ლარი

ახალი ფასი: 5805 ლარი

აღწერა

სამკაული 534

ფასი: 22277 ლარი

ახალი ფასი: 11139 ლარი

აღწერა

სამკაული 521

ფასი: 7628 ლარი

ახალი ფასი: 3814 ლარი

აღწერა

სამკაული 520

ფასი: 2687 ლარი

ახალი ფასი: 1344 ლარი