ჯვრები

თეთრი ოქროს

აღწერა

სამკაული 1354

ფასი: 822 ლარი

ახალი ფასი: 554 ლარი

აღწერა

სამკაული 1353

ფასი: 587 ლარი

ახალი ფასი: 558 ლარი

აღწერა

სამკაული 1054

ფასი: 40237 ლარი

ახალი ფასი: 20119 ლარი

აღწერა

სამკაული 800

ფასი: 503 ლარი

ახალი ფასი: 252 ლარი

სამკაული 066

სამკაული 063

სამკაული 053

სამკაული 052

სამკაული 051