ჯვრები

თეთრი ოქროს

სამკაული 6363

სამკაული 6004

სამკაული 5715

სამკაული 5711

სამკაული 5710

სამკაული 5708

სამკაული 5706

სამკაული 5704

სამკაული 5703

სამკაული 5701

სამკაული 5696

სამკაული 5695

სამკაული 5693

სამკაული 5692

სამკაული 5690

სამკაული 5673

სამკაული 4965

სამკაული 4963

სამკაული 4960

სამკაული 4958

სამკაული 4780

სამკაული 4709

სამკაული 4675

სამკაული 4642

სამკაული 4476

სამკაული 4395

სამკაული 4393

სამკაული 4390

სამკაული 4388

სამკაული 4387