საყურეები

ძვირფასი თვლების

სამკაული 1558

აღწერა

სამკაული 1547

ფასი: 2290 ლარი

ახალი ფასი: 1489 ლარი

აღწერა

სამკაული 1543

ფასი: 1913 ლარი

ახალი ფასი: 1244 ლარი

აღწერა

სამკაული 1541

ფასი: 1540 ლარი

ახალი ფასი: 1001 ლარი

აღწერა

სამკაული 1539

ფასი: 1880 ლარი

ახალი ფასი: 1222 ლარი

აღწერა

სამკაული 1537

ფასი: 1523 ლარი

ახალი ფასი: 990 ლარი

აღწერა

სამკაული 1535

ფასი: 1913 ლარი

ახალი ფასი: 1244 ლარი

აღწერა

სამკაული 1533

ფასი: 1495 ლარი

ახალი ფასი: 972 ლარი

აღწერა

სამკაული 1531

ფასი: 1869 ლარი

ახალი ფასი: 1215 ლარი

აღწერა

სამკაული 1529

ფასი: 1489 ლარი

ახალი ფასი: 968 ლარი

აღწერა

სამკაული 1527

ფასი: 1517 ლარი

ახალი ფასი: 987 ლარი

აღწერა

სამკაული 1525

ფასი: 1562 ლარი

ახალი ფასი: 1016 ლარი

აღწერა

სამკაული 1523

ფასი: 1847 ლარი

ახალი ფასი: 1201 ლარი

აღწერა

სამკაული 1521

ფასი: 1618 ლარი

ახალი ფასი: 1052 ლარი

აღწერა

სამკაული 1519

ფასი: 2098 ლარი

ახალი ფასი: 1364 ლარი

აღწერა

სამკაული 1512

ფასი: 2349 ლარი

ახალი ფასი: 1527 ლარი

აღწერა

სამკაული 1507

ფასი: 2750 ლარი

ახალი ფასი: 1788 ლარი

აღწერა

სამკაული 1505

ფასი: 2762 ლარი

ახალი ფასი: 1796 ლარი

აღწერა

სამკაული 1504

ფასი: 2360 ლარი

ახალი ფასი: 1534 ლარი

აღწერა

სამკაული 1497

ფასი: 3454 ლარი

ახალი ფასი: 2246 ლარი

აღწერა

სამკაული 1494

ფასი: 2617 ლარი

ახალი ფასი: 1702 ლარი

აღწერა

სამკაული 1489

ფასი: 2633 ლარი

ახალი ფასი: 1712 ლარი

აღწერა

სამკაული 1473

ფასი: 2904 ლარი

ახალი ფასი: 1888 ლარი

აღწერა

სამკაული 1405

ფასი: 718 ლარი

ახალი ფასი: 467 ლარი

აღწერა

სამკაული 1398

ფასი: 295 ლარი

ახალი ფასი: 192 ლარი

აღწერა

სამკაული 1397

ფასი: 320 ლარი

ახალი ფასი: 208 ლარი

აღწერა

სამკაული 1389

ფასი: 1157 ლარი

ახალი ფასი: 753 ლარი

აღწერა

სამკაული 1386

ფასი: 1789 ლარი

ახალი ფასი: 1163 ლარი

აღწერა

სამკაული 1383

ფასი: 2148 ლარი

ახალი ფასი: 1397 ლარი

აღწერა

სამკაული 1380

ფასი: 2199 ლარი

ახალი ფასი: 1430 ლარი