ჯვრები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 2795

სამკაული 2794

სამკაული 2793

სამკაული 2792

სამკაული 2791

სამკაული 2790

სამკაული 2789

სამკაული 2788

სამკაული 2787

სამკაული 2786

სამკაული 2785

სამკაული 2784

სამკაული 2783

სამკაული 2782

სამკაული 2781

სამკაული 2780

სამკაული 2779

სამკაული 2778

სამკაული 2777

სამკაული 2776

სამკაული 2775

სამკაული 2774

სამკაული 2773

სამკაული 2772

სამკაული 2771

სამკაული 2770

სამკაული 2769

სამკაული 2768

სამკაული 2728

სამკაული 1989