ჯვრები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 906

აღწერა

სამკაული 905

სამკაული 904

აღწერა

სამკაული 903

სამკაული 902

სამკაული 901

აღწერა

სამკაული 900

აღწერა

სამკაული 899

სამკაული 898

სამკაული 809

აღწერა

სამკაული 808

აღწერა

სამკაული 807

სამკაული 806

აღწერა

სამკაული 805

სამკაული 804

სამკაული 803

აღწერა

სამკაული 802

აღწერა

სამკაული 801

აღწერა

სამკაული 800

აღწერა

სამკაული 799

აღწერა

სამკაული 798

აღწერა

სამკაული 797

აღწერა

სამკაული 781

სამკაული 069

სამკაული 068

სამკაული 067

სამკაული 066

სამკაული 065

სამკაული 064

სამკაული 063