ჯვრები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 1964

სამკაული 1963

სამკაული 1962

სამკაული 1961

სამკაული 1960

სამკაული 1959

სამკაული 1958

სამკაული 1957

სამკაული 1956

სამკაული 1900

სამკაული 1898

სამკაული 1894

სამკაული 1844

სამკაული 1843

სამკაული 1842

სამკაული 1841

სამკაული 1840

სამკაული 1838

სამკაული 1837

სამკაული 1836

აღწერა

სამკაული 1354

აღწერა

სამკაული 1353

სამკაული 914

სამკაული 913

სამკაული 912

სამკაული 911

აღწერა

სამკაული 910

სამკაული 909

სამკაული 908

სამკაული 907