ჯვრები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 054

სამკაული 053

სამკაული 051