ჯვრები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 1988

სამკაული 1987

სამკაული 1986

სამკაული 1985

სამკაული 1983

სამკაული 1982

სამკაული 1981

სამკაული 1979

სამკაული 1977

სამკაული 1975

სამკაული 1974

სამკაული 1973

სამკაული 1971

სამკაული 1970

სამკაული 1969

სამკაული 1968

სამკაული 1967

სამკაული 1966

სამკაული 1965

სამკაული 1964

სამკაული 1963

სამკაული 1962

სამკაული 1961

სამკაული 1960

სამკაული 1959

სამკაული 1958

სამკაული 1957

სამკაული 1956

სამკაული 1900

სამკაული 1898