ჯვრები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 2776

სამკაული 2775

სამკაული 2774

სამკაული 2773

სამკაული 2772

სამკაული 2771

სამკაული 2770

სამკაული 2769

სამკაული 2768

სამკაული 2728

სამკაული 1989

სამკაული 1988

სამკაული 1987

სამკაული 1986

სამკაული 1985

სამკაული 1983

სამკაული 1982

სამკაული 1981

სამკაული 1979

სამკაული 1977

სამკაული 1975

სამკაული 1974

სამკაული 1973

სამკაული 1971

სამკაული 1970

სამკაული 1969

სამკაული 1968

სამკაული 1967

სამკაული 1966

სამკაული 1965