ჯვრები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 2806

სამკაული 2805

სამკაული 2804

სამკაული 2803

სამკაული 2802

სამკაული 2801

სამკაული 2800

სამკაული 2799

სამკაული 2798

სამკაული 2797

სამკაული 2796

სამკაული 2795

სამკაული 2794

სამკაული 2793

სამკაული 2792

სამკაული 2791

სამკაული 2790

სამკაული 2789

სამკაული 2788

სამკაული 2787

სამკაული 2786

სამკაული 2785

სამკაული 2784

სამკაული 2783

სამკაული 2782

სამკაული 2781

სამკაული 2780

სამკაული 2779

სამკაული 2778

სამკაული 2777