ჯვრები

თეთრი ოქროს

სამკაული 053

სამკაული 052

სამკაული 051