ჯვრები

თეთრი ოქროს

სამკაული 2886

სამკაული 2884

სამკაული 2883

სამკაული 2878

სამკაული 2875

სამკაული 2802

სამკაული 2801

სამკაული 2798

სამკაული 2793

სამკაული 2781

სამკაული 2771

სამკაული 2727

სამკაული 1983

სამკაული 1981

სამკაული 1980

სამკაული 1978

სამკაული 1976

სამკაული 1969

სამკაული 1964

სამკაული 1957

სამკაული 1956

სამკაული 1901

სამკაული 1895

სამკაული 1839

აღწერა

სამკაული 1354

აღწერა

სამკაული 1353

აღწერა

სამკაული 1054

აღწერა

სამკაული 800

სამკაული 066

სამკაული 063