ჯვრები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 5697

სამკაული 5695

სამკაული 5694

სამკაული 5691

სამკაული 5690

სამკაული 5684

სამკაული 5671

სამკაული 5670

სამკაული 5666

სამკაული 5451

სამკაული 5181

სამკაული 5167

სამკაული 4965

სამკაული 4963

სამკაული 4958

სამკაული 4802

სამკაული 4756

სამკაული 4753

სამკაული 4737

სამკაული 4736

სამკაული 4735

სამკაული 4734

სამკაული 4730

სამკაული 4708

სამკაული 4676

სამკაული 4671

სამკაული 4643

სამკაული 4506

სამკაული 4473

სამკაული 4393