ყელსაბამები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 006

სამკაული 004

სამკაული 101

სამკაული 100

სამკაული 98

სამკაული 94

სამკაული 78

სამკაული 65

სამკაული 60

სამკაული 57

სამკაული 43

სამკაული 1