სამაჯურები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 059

სამკაული 058

სამკაული 050

სამკაული 039

სამკაული 034

სამკაული 032

სამკაული 029

სამკაული 026

სამკაული 018

სამკაული 013

სამკაული 102

სამკაული 99

სამკაული 90

სამკაული 83

სამკაული 79

სამკაული 73

სამკაული 72

სამკაული 71

სამკაული 70

სამკაული 69

სამკაული 66