ბეჭდები

ყვითელი ოქროს

სამკაული 26

სამკაული 25

სამკაული 23

სამკაული 18

სამკაული 17

სამკაული 16

სამკაული 15

სამკაული 14

სამკაული 13

სამკაული 12

სამკაული 10

სამკაული 9

სამკაული 8

სამკაული 6

სამკაული 5

სამკაული 4

სამკაული 2