სამაჯურები

სამკაული 1760

სამკაული 1759

სამკაული 1756

სამკაული 1755

სამკაული 1754

სამკაული 1750

სამკაული 1746

სამკაული 1745

სამკაული 1744

სამკაული 1720

სამკაული 1719

სამკაული 1718

სამკაული 1668

სამკაული 1667

სამკაული 1666

სამკაული 1651

სამკაული 1636

სამკაული 1634

სამკაული 1633

სამკაული 1632

სამკაული 1631

სამკაული 1630

სამკაული 1629

სამკაული 1628

სამკაული 1612

სამკაული 1611

სამკაული 1610

სამკაული 1609

სამკაული 1608

სამკაული 1607