სამაჯურები

ძვირფასი თვლების

სამკაული 1556

აღწერა

სამკაული 1553

ფასი: 2554 ლარი

ახალი ფასი: 1601 ლარი

აღწერა

სამკაული 1552

ფასი: 3855 ლარი

ახალი ფასი: 2506 ლარი

აღწერა

სამკაული 1551

ფასი: 3450 ლარი

ახალი ფასი: 2243 ლარი

სამკაული 1518

აღწერა

სამკაული 1516

ფასი: 7717 ლარი

ახალი ფასი: 5017 ლარი

აღწერა

სამკაული 1433

ფასი: 4235 ლარი

ახალი ფასი: 2753 ლარი

აღწერა

სამკაული 1427

ფასი: 4252 ლარი

ახალი ფასი: 2764 ლარი

აღწერა

სამკაული 1423

ფასი: 4232 ლარი

ახალი ფასი: 2751 ლარი

აღწერა

სამკაული 1420

ფასი: 4252 ლარი

ახალი ფასი: 2764 ლარი

აღწერა

სამკაული 1417

ფასი: 5937 ლარი

ახალი ფასი: 3860 ლარი

აღწერა

სამკაული 1416

ფასი: 6223 ლარი

ახალი ფასი: 4045 ლარი

აღწერა

სამკაული 1414

ფასი: 4232 ლარი

ახალი ფასი: 2751 ლარი

აღწერა

სამკაული 1412

ფასი: 4235 ლარი

ახალი ფასი: 2753 ლარი

აღწერა

სამკაული 1279

ფასი: 4942 ლარი

ახალი ფასი: 3213 ლარი

აღწერა

სამკაული 1276

ფასი: 3343 ლარი

ახალი ფასი: 2173 ლარი

აღწერა

სამკაული 1275

ფასი: 3323 ლარი

ახალი ფასი: 2160 ლარი

აღწერა

სამკაული 1269

ფასი: 4451 ლარი

ახალი ფასი: 2894 ლარი

აღწერა

სამკაული 1268

ფასი: 2928 ლარი

ახალი ფასი: 1904 ლარი

აღწერა

სამკაული 1266

ფასი: 10910 ლარი

ახალი ფასი: 7092 ლარი

აღწერა

სამკაული 1265

ფასი: 6505 ლარი

ახალი ფასი: 4229 ლარი

აღწერა

სამკაული 1264

ფასი: 6700 ლარი

ახალი ფასი: 4355 ლარი

აღწერა

სამკაული 1263

ფასი: 6505 ლარი

ახალი ფასი: 4229 ლარი

აღწერა

სამკაული 1125

ფასი: 3258 ლარი

ახალი ფასი: 2118 ლარი

აღწერა

სამკაული 1123

ფასი: 4488 ლარი

ახალი ფასი: 2918 ლარი

აღწერა

სამკაული 1036

ფასი: 14368 ლარი

ახალი ფასი: 7184 ლარი

აღწერა

სამკაული 1007

ფასი: 14487 ლარი

ახალი ფასი: 7244 ლარი

აღწერა

სამკაული 814

ფასი: 365 ლარი

ახალი ფასი: 183 ლარი

აღწერა

სამკაული 813

ფასი: 365 ლარი

ახალი ფასი: 183 ლარი

აღწერა

სამკაული 812

ფასი: 365 ლარი

ახალი ფასი: 183 ლარი