ყელსაბამები

ბრილიანტის

აღწერა

სამკაული 1065

ფასი: 62958 ლარი

ახალი ფასი: 31480 ლარი

აღწერა

სამკაული 1056

ფასი: 8673 ლარი

ახალი ფასი: 4337 ლარი

აღწერა

სამკაული 1055

ფასი: 2137 ლარი

ახალი ფასი: 1069 ლარი

აღწერა

სამკაული 1053

ფასი: 1997 ლარი

ახალი ფასი: 999 ლარი

აღწერა

სამკაული 1052

ფასი: 8797 ლარი

ახალი ფასი: 4399 ლარი

აღწერა

სამკაული 1000

ფასი: 17964 ლარი

ახალი ფასი: 8982 ლარი

აღწერა

სამკაული 999

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 19014 ლარი

აღწერა

სამკაული 998

ფასი: 9580 ლარი

ახალი ფასი: 4790 ლარი

აღწერა

სამკაული 995

ფასი: 7534 ლარი

ახალი ფასი: 3767 ლარი

აღწერა

სამკაული 993

ფასი: 13392 ლარი

ახალი ფასი: 6696 ლარი

აღწერა

სამკაული 985

ფასი: 11148 ლარი

ახალი ფასი: 5574 ლარი

აღწერა

სამკაული 979

ფასი: 19013 ლარი

ახალი ფასი: 9507 ლარი

აღწერა

სამკაული 978

ფასი: 7559 ლარი

ახალი ფასი: 3780 ლარი

აღწერა

სამკაული 976

ფასი: 9663 ლარი

ახალი ფასი: 4832 ლარი

აღწერა

სამკაული 975

ფასი: 9539 ლარი

ახალი ფასი: 4770 ლარი

აღწერა

სამკაული 974

ფასი: 6104 ლარი

ახალი ფასი: 3502 ლარი

აღწერა

სამკაული 740

ფასი: 5873 ლარი

ახალი ფასი: 2937 ლარი

აღწერა

სამკაული 570

ფასი: 6619 ლარი

ახალი ფასი: 3310 ლარი

აღწერა

სამკაული 543

ფასი: 38028 ლარი

ახალი ფასი: 18039 ლარი

აღწერა

სამკაული 542

ფასი: 18039 ლარი

ახალი ფასი: 9020 ლარი

აღწერა

სამკაული 534

ფასი: 22277 ლარი

ახალი ფასი: 11139 ლარი

აღწერა

სამკაული 276

ფასი: 2137 ლარი

ახალი ფასი: 1069 ლარი

აღწერა

სამკაული 275

ფასი: 1997 ლარი

ახალი ფასი: 999 ლარი

აღწერა

სამკაული 274

ფასი: 2137 ლარი

ახალი ფასი: 1069 ლარი

აღწერა

სამკაული 273

ფასი: 1997 ლარი

ახალი ფასი: 997 ლარი

აღწერა

სამკაული 270

ფასი: 2322 ლარი

ახალი ფასი: 1161 ლარი

აღწერა

სამკაული 269

ფასი: 2322 ლარი

ახალი ფასი: 1161 ლარი

აღწერა

სამკაული 262

ფასი: 6104 ლარი

ახალი ფასი: 3052 ლარი

აღწერა

სამკაული 259

ფასი: 1492 ლარი

ახალი ფასი: 746 ლარი

აღწერა

სამკაული 258

ფასი: 1492 ლარი

ახალი ფასი: 746 ლარი