სამაჯურები

ბრილიანტის

აღწერა

სამკაული 1050

ფასი: 13293 ლარი

ახალი ფასი: 6647 ლარი

აღწერა

სამკაული 1049

ფასი: 26163 ლარი

ახალი ფასი: 13082 ლარი

აღწერა

სამკაული 1048

ფასი: 10405 ლარი

ახალი ფასი: 5203 ლარი

აღწერა

სამკაული 971

ფასი: 6198 ლარი

ახალი ფასი: 3099 ლარი

აღწერა

სამკაული 970

ფასი: 26162 ლარი

ახალი ფასი: 13081 ლარი

აღწერა

სამკაული 969

ფასი: 9910 ლარი

ახალი ფასი: 4955 ლარი

აღწერა

სამკაული 535

ფასი: 4135 ლარი

ახალი ფასი: 2068 ლარი

სამკაული 216

სამკაული 112

სამკაული 69

სამკაული 6