სამაჯურები

ბრილიანტის

სამკაული 1821

სამკაული 1759

სამკაული 1756

სამკაული 1755

სამკაული 1750

აღწერა

სამკაული 1050

აღწერა

სამკაული 1049

აღწერა

სამკაული 1048

აღწერა

სამკაული 971

აღწერა

სამკაული 970

აღწერა

სამკაული 969

აღწერა

სამკაული 535

სამკაული 216

სამკაული 112

სამკაული 69

სამკაული 6