ჯვრები

ბრილიანტის

სამკაული 1901

სამკაული 1900

სამკაული 1898

სამკაული 1895

სამკაული 1894

სამკაული 1837

სამკაული 1836

აღწერა

სამკაული 1054