ჯვრები

ბრილიანტის

აღწერა

სამკაული 1054

ფასი: 40237 ლარი

ახალი ფასი: 20119 ლარი