ჯვრები

ძვირფასი თვლების

სამკაული 2768

სამკაული 2728

სამკაული 2727

სამკაული 1980

სამკაული 1979

სამკაული 1978

სამკაული 1977

სამკაული 1976

სამკაული 1975

სამკაული 1971

სამკაული 1901

სამკაული 1900

სამკაული 1898

სამკაული 1895

სამკაული 1894

სამკაული 1844

სამკაული 1843

სამკაული 1842

სამკაული 1841

სამკაული 1840

სამკაული 1839

სამკაული 1838

სამკაული 1837

სამკაული 1836

აღწერა

სამკაული 1354

აღწერა

სამკაული 1353

სამკაული 914

სამკაული 913

სამკაული 912

სამკაული 911