ყელსაბამები

ძვირფასი თვლების

სამკაული 15

სამკაული 10

სამკაული 5

სამკაული 043

სამკაული 036

სამკაული 031

სამკაული 98

სამკაული 94

სამკაული 43

სამკაული 1