ბეჭდები

თეთრი ოქროს

სამკაული 040

სამკაული 011

სამკაული 010

სამკაული 003

სამკაული 27

სამკაული 24

სამკაული 22

სამკაული 21

სამკაული 11

სამკაული 7

სამკაული 3