ჯვრები

ძვირფასი თვლების

სამკაული 6405

სამკაული 6387

სამკაული 6386

სამკაული 6384

სამკაული 6383

სამკაული 6382

სამკაული 6381

სამკაული 6374

სამკაული 6363

სამკაული 6329

სამკაული 6004

სამკაული 5945

სამკაული 5708

სამკაული 5695

სამკაული 5694

სამკაული 4737

სამკაული 4736

სამკაული 4735

სამკაული 4734

სამკაული 4730

სამკაული 4709

სამკაული 4708

სამკაული 4676

სამკაული 4675

სამკაული 4671

სამკაული 4643

სამკაული 4642

სამკაული 4476

სამკაული 4473

სამკაული 4391